Zapisz się na szkolenie

Informacje o administratorze danych osobowych newsletter

samolot

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych
Semahead sp z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego 17A, 30-720 Kraków, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802729, NIP: 6793189537


Cel przetwarzania danych    

•    Przesyłanie informacji handlowych w newsletterze oraz mailingach kierowanych do odbiorców
•    W ramach uzasadnionego interesu Administratora Danych, będziemy twoje dane przetwarzać w celu prowadzenia marketingu własnego w tym zestawiania danych dotyczących Ciebie oraz twoich potrzeb i zainteresowań.

 

Podstawa prawna    

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


Odbiorcy danych    
• Podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora Danych
• Organy państwowe


Twoje prawa    
Prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, a także inne prawa.