ROI

Skrót z języka angielskiego (Return Of Investment), który oznacza „zwrot z inwestycji”. Jest to jeden z popularnych wskaźników finansowo-ekonomicznych, często stosowany także w celu określania rentowności, prowadzonych w obrębie marketingu internetowego, działań. Istnieje kilka sposobów na określenie ROI, jednak jednym z nich jest uzyskanie wyniku z ilorazu zysków (traktowanych jako nadwyżkę po odjęciu wszystkich wydatków) i samych poniesionych kosztów.