PageRank

Wskaźnik, przedstawiany jako wartość liczbowa, który wyszukiwarka Google nadaje poszczególnym stronom internetowym. Algorytm ten określa ich wartość. Stworzony został w celu klasyfikacji indeksowanych stron w wynikach wyszukiwania. Należy pamiętać, iż wysoki PageRank ma co prawda znaczny wpływ, jednak nie jest jedynym czynnikiem decydującym o tym, czy finalnie dana strona znajdzie się na czołowej pozycji na liście wyszukiwań, czy nie.