Grupa docelowa

Wyodrębniona grupa ludzi, dla której dedykowany jest dany produkt, usługa czy też komunikat. Grupę określa się na podstawie wybranego kryterium. Można je identyfikować ze względu na posiadane cechy, np. demograficzne, finansowe, psychologiczne, kulturowe. Im więcej cech da się określić, tym łatwiej trafić z oferowanym produktem i dopasować się pod wymagania konsumentów. Określenie grupy docelowej to ważny etap w kampanii marketingowej, ponieważ od niej zależy sukces i skuteczność przedsiębiorstwa.