B2C

Pod tym skrótem kryją się wszystkie interakcje i procesy handlowe działające w oparciu o relację biznes – podmiot prywatny (od skrótu: business to consumer). Jest to system relacji który w przypadku handlu elektronicznego będzie realizowany za pomocą Internetu. W przeciwieństwie do systemu relacji C2B, tutaj stroną inicjującą jest w tym przypadku firma. Przykładem modelu współpracy B2C mogą być np. rozwiązania bankowości elektronicznej.