Benchmarking

To metoda zarządzania przedsiębiorstwem poprzez ciągły i systematyczny proces, w którym wykonuje się badania porównawcze u najlepszej konkurencji. Benchmarking rozumie się jako twórcze naśladowanie innych firm, na wybranej płaszczyźnie (cała organizacja, jej struktura, produkty, usługi, itp.). Przedmiotem porównań stają się liderzy w danej branży, dziedzinie. Technika ta pozwala na dokładną obserwację i analizę konkurencji, dzięki czemu możliwe jest zaprojektowanie i wdrożenie lepszych rozwiązań u siebie, unikając jednocześnie ryzyka popełnienia błędów.