Badania fokusowe

To metoda badawcza, którą wykorzystuje się w badaniach jakościowych i społecznych. Jest narzędziem, które pozwala na poznanie rzeczywistości społecznej i konsumenckiej. Całą dyskusję z grupą ludzi przeprowadza i kształtuje moderator, którego zadaniem jest poprowadzenie i ukierunkowanie wywiadu, tak aby poprzez interakcję, wymianę idei, poglądów dowiedzieć się jak najwięcej o danym przedmiocie badania. Grupę dyskusyjną tworzy najczęściej 6 do 10 osób. Respondenci są dobierani celowo, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami, które odpowiadają na badany problem.