ATL

Above the line, czyli działania marketingowe „powyżej linii”, które można określić jako masowe i publiczne. Przykładem tego typu działań są wszystkie reklamy w tradycyjnych mass-mediach, a więc w telewizji, radiu, prasie, a także te komunikaty reklamowe, które pojawiają się na billboardach i plakatach. Marketing ATL, w przeciwieństwie do spersonalizowanego marketingu BTL, skierowany jest do anonimowego, masowego odbiorcy, lecz dzięki temu i dzięki wykorzystaniu tradycyjnych mediów, dociera do znacznie większej rzeszy potencjalnych klientów, mając jednocześnie mniejszą siłę perswazyjną